Neohodnotené

Metodika Vnímajkovia - pre rozvoj inkluzívneho prostredia v prostredí MŠ

Metodika je zameraná na podporu vytvárania inkluzívneho prostredia a atmosféry prijatia v materských školách. Určená je  primárne pre pedagógov materských škôl. Môžu ju vo svojej praxi využiť aj pomáhajúci profesionáli, ktorí pracujú s detským klientom, ale aj rodičia. Jej aktivity sú zamerané primárne na deti od 4 rokov.

Zameraná je na podporu vytvárania inkluzívneho prostredia a atmosféry prijatia v materských školách. Reaguje na jednu z najčastejšie skloňovaných tém v našom školstve a tou je inklúzia. Do prostredia materských škôl ju však prináša celkom novým spôsobom – prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích materiálov: Vnímajkov, ktorí pomáhajú vnímať a prijímať odlišnosti. 

 

Skladom (> 5 ks)
Kód: 270
€21,90

Metodika je zameraná na podporu vytvárania inkluzívneho prostredia a atmosféry prijatia v materských školách. Reaguje na jednu z najčastejšie skloňovaných tém v našom školstve a tou je inklúzia. Do prostredia materských škôl ju však prináša celkom novým spôsobom – prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích materiálov: Vnímajkov, ktorí pomáhajú vnímať a prijímať odlišnosti. Hlavným cieľom využitia Vnímajkov vo vzdelávaní, je priniesť učiteľom materských škôl novú metódu na budovanie vnímavosti a odstraňovanie predsudkov u detí v materských školách. Chceme tak prispieť k vytváraniu inkluzívneho prostredia nielen v školách, ale aj priamo v rodinách, tým najprirodzenejším a najjednoduchším detským jazykom - cez rozprávku a hru.

Táto metodika je určená primárne pre pedagógov materských škôl, ale môžu ju vo svojej praxi využiť aj pomáhajúci profesionáli, ktorí pracujú s detským klientom,ale aj rodičia. Jej aktivity sú zamerané primárne na deti od 4 rokov. Je rozdelená do štyroch hlavných častí. V prvej časti nájdete vysvetlenie toho, kto sú Vnímajkovia a aké konkrétne metodické materiály obsahujú. Ďalej sa dozviete, aký prínos môžu mať pre cieľové skupiny, ktorými sú deti, učitelia, pomáhajúci profesionáli ale aj rodičia. Nasledujú metodické listy k piatim Vnímajkom, ktorými sú Tmejka, Boľko, Chcejko, Inka a Veselka. Ku každému z nich patria štyri metodické listy, ktoré obsahujú konkrétne informácie o cieľoch, pomôckach, čase trvania, priebehu aktivity, ako aj tipy na ďalšie aktivity. V poslednej časti nájdete zoznam príloh.

Prílohy nie sú súčasťou metodiky, ale samostatnou zložkou s metodickými materiálmi. Môžete si ich u nás objednať presne podľa počtu vašich žiakov. Kúpou tohto výrobku podporujete činnosť OZ V.I.A.C. - Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže a pomáhate napĺňať jeho poslanie, ktorým je "Najvyšší level života je pre každého." Presne toto je aj cieľom Vnímajkov.

Ale, keďže lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť/čítať, pozrite si video ako na Vnímajkov reagujú deti:

https://www.youtube.com/watch?v=dA5Hj6N7vKU&t=77s