Metodika Vnímajkovia - pre rozvoj inkluzívneho prostredia

Metodika je zameraná na podporu vytvárania inkluzívneho prostredia a atmosféry prijatia v materských školách. Určená je primárne pre pedagógov materských škôl. Môžu ju vo svojej praxi využiť aj pomáhajúci profesionáli, ktorí pracujú s detským klientom, ale aj rodičia. Jej aktivity sú zamerané primárne na deti od 4 rokov.

Reaguje na jednu z najčastejšie skloňovaných tém v našom školstve a tou je inklúzia. Do prostredia materských škôl ju však prináša celkom novým spôsobom – prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích materiálov: Vnímajkov, ktorí pomáhajú vnímať a prijímať odlišnosti.

Vypredané
Kód: 270
€25,90

Metodika je zameraná na podporu vytvárania inkluzívneho prostredia a atmosféry prijatia v materských školách. Reaguje na jednu z najčastejšie skloňovaných tém v našom školstve a tou je inklúzia. Do prostredia materských škôl ju však prináša celkom novým spôsobom – prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích materiálov: Vnímajkov, ktorí pomáhajú vnímať a prijímať odlišnosti. Hlavným cieľom využitia Vnímajkov vo vzdelávaní, je priniesť učiteľom materských škôl novú metódu na budovanie vnímavosti a odstraňovanie predsudkov u detí v materských školách. Chceme tak prispieť k vytváraniu inkluzívneho prostredia nielen v školách, ale aj priamo v rodinách, tým najprirodzenejším a najjednoduchším detským jazykom - cez rozprávku a hru.

Táto metodika je určená primárne pre pedagógov materských škôl, ale môžu ju vo svojej praxi využiť aj pomáhajúci profesionáli, ktorí pracujú s detským klientom,ale aj rodičia. Jej aktivity sú zamerané primárne na deti od 4 rokov. Je rozdelená do štyroch hlavných častí. V prvej časti nájdete vysvetlenie toho, kto sú Vnímajkovia a aké konkrétne metodické materiály obsahujú. Ďalej sa dozviete, aký prínos môžu mať pre cieľové skupiny, ktorými sú deti, učitelia, pomáhajúci profesionáli ale aj rodičia. Nasledujú metodické listy k piatim Vnímajkom, ktorými sú Tmejka, Boľko, Chcejko, Inka a Veselka. Ku každému z nich patria štyri metodické listy, ktoré obsahujú konkrétne informácie o cieľoch, pomôckach, čase trvania, priebehu aktivity, ako aj tipy na ďalšie aktivity. V poslednej časti nájdete zoznam príloh.

Prílohy nie sú súčasťou metodiky, ale samostatnou zložkou s metodickými materiálmi. Môžete si ich u nás objednať presne podľa počtu vašich žiakov.

Ale, keďže lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť/čítať, pozrite si VIDEO ako na Vnímajkov deti reagujú.

 

 

 

 

Späť do obchodu