Moji Vnímajkovia Set

Maľovanky a pracovné listy sú súčasťou metodických materiálov k Vnímajkom. Sú určené pre pedagógov a pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú s metodikou Vnímajkov, ale aj do domáceho prostredia. Cez tvorenie deti rozvíjajú nielen svoju kreativitu, ale utvrdzujú si aj vedomosti a zručnosti v téme, ktorej sa daný pracovný list, či maľovanka týka. Maľovanky obsahujú obrázky, ktoré deti nájdu aj v príbehoch jednotlivých Vnímajkov v knihe Vnímajkovia. Každý pracovný list obsahuje úlohy na témy, ktoré súvisia s témou a príbehom, ktorý každý Vnímajko nesie. Metodické materiály podporujú rozvoj kognitívnych a emocionálnych zručností detí.

Skladom
Kód: 333
€10,90

Pracovné listy a maľovanky sú metodické materiály k Vnímajkom a sú určené pre pedagógov a pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú s metodikou Vnímajkov, ale aj do domáceho prostredia. Cez tvorenie rozvíja dieťa nielen svoju kreativitu, ale utvrdzuje si aj vedomosti a zručnosti v téme, ktorej sa daný pracovný list týka. Metodické materiály podporujú rozvoj kognitívnych a emocionálnych zručností detí a prispievajú k vytváraniu inkluzívneho prostredia v detskom kolektíve.

Jeden zakladač - "Moji Vnímajkovia" obsahuje: 4 ks maľovanok a 4 ks pracovných listov k piatim Vnímajkom. Každý Vnímajko má svoj vlastná obal. Zakladač "Moji Vnímajkovia" obsahuje teda spolu: 20 ks maľovanok, 20 ks pracovných listov, 5 ks obalov ku každému Vnímajkovi. Maľovanky ani pracovné listy nie sú viazané do pracovného zošita, ale každý list je uložený samostatne v atraktívnom vnímajkovskom zakladači. Takto môže mať každé dieťa svoj vlastný zakladač, ktorý si môže podpísať a ukladať si doň svoje vnímajkovské prácičky. :)

Odporúčame dokúpiť : knihu Vnímajkovia - hrejivé rozprávky, CD Vnímajkovia - Veselý svet a háčkované postavičky jednotlivých Vnímajkov.

 

 

Späť do obchodu