KTO SÚ VNÍMAJKOVIA?

Dievčatko, ktoré nevidí, chudobný chlapec v roztrhaných teplákoch, dievčatko s inou farbou pleti, chlapec s barličkou, či dievčatko, ktorému nič nechýba, alebo Tmejka, Chcejko, Inka, Boľko a Veselka - toto sú Vnímajkovia, ktorí pomáhajú vnímať odlišnosti a chcú prísť k Vám a vašim deťom...

 

Vnímajkovia, ktorí pomáhajú vnímať odlišnosti sú hračky, ktoré vznikli preto, aby vytvárali mosty... Cez Vnímajkov chceme budovať vnímavosť a atmosféru prijatia už v detských kolektívoch a prostredníctvom nich aj v rodinách. Vďaka nim, je možné s deťmi komunikovať o citlivých témach, o ktorých „sa bežne nehovorí“  jednoduchým detským jazykom - cez rozprávku a hru. Chceme tak podporiť vytváranie priateľského prostredia medzi deťmi, ktoré na jednej strane bude vytvárať atmosféru prijatia pre znevýhodnené deti a na druhej strane bude viesť deti, ktoré nie sú znevýhodnené, k prijímaniu „inakosti“, ako prirodzenej súčasti života.

Vnímajkov tvorí 5 postavičiek - štyri z nich predstavujú hendikep, s ktorým sa môžu deti v spoločnosti najčastejšie stretnúť a jeden predstavuje zdravé dieťa, ktorému nič nechýba. Volajú sa:

Chcejko - predstavuje chudobné dieťa so sociálnym hendikepom

Boľko - predstavuje dieťa s telesným hendikepom

Tmejka - predstavuje dieťa so zmyslovým hendikepom - nevidiaca

Inka- predstavuje dieťa s rasovým hendikepom - rómske dieťa

Veselka - predstavuje zdravé dieťa, ktorému nič nechýba

 

Vnímajkovia sú kúskami zo mňa - som tak trochu Boľko, veľakrát Veselka, v mnohom aj Inka, niekedy Tmejka a Chcejkom je občas každý z nás...Súčasťou Vnímajkov je aj kniha rozprávok. Mnohé z toho, čo v nich nájdete je zažité a skutočné...

 

Verím, že vo Vnímajkoch sa nájdu aj mnohí ďalší - deti aj dospelí... Verím, že toto je spôsob, ktorý prinesie VIAC jednoduchým a milým detským jazykom, ktorý otvorí srdcia a ktorý sa môže dostať k mnohým ľuďom, bude búrať prekážky a vytvárať mosty...

Aby sa tak mohlo stať, chceme priniesť tému vnímavosti medzi deťmi aj ku Vám domov a aj viac do sveta rôznymi spôsobmi - cez knihu rozprávok, vzácnu hračku, feši tričko, či rozprávkovú omaľovánku...

 

Aj vy sa tak môžete stať Vnímajkami, najmä Veselkami, a prispieť tak k podpore a šíreniu myšlienky vnímavosti - najmä teraz, keď je svet plný Boľkov a Chcejkov...

 

Kúpou týchto výrobkov podporujete činnosť  V.I.A.C. - Inšitút pre podporu a rozvoj mládeže.