VNÍMAJKOVIA V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

nadpis3

 

Súčasťou práce s Vnímajkami je aj vzdelávanie. Hlavným cieľom využitia Vnímajkov vo vzdelávaní je priniesť učiteľom materských škôl novú metódu na budovanie vnímavosti a odstraňovanie predsudkov u detí materských škôl. Chceme tak prispieť k vytváraniu inkluzívneho prostredia nielen v školách, ale aj priamo v rodinách, tým najprirodzenejším a najjednoduchším detským jazykom - cez rozprávku a hru.

Pri správnom využití môže viesť k tomu, aby inklúzia neostala iba slovom, ale stávala sa prirodzenou realitou v bežnom prostredí našich materských škôl.

Ak ste učiteľ: Získate inovatívnu metódu, ktorá vám pomôže jednoduchým spôsobom zrozumiteľným pre deti, komunikovať citlivé témy a vytvárať vo svojich triedach inkluzívne prostredie. Prostredníctvom aktivít s jednotlivými Vnímajkami, rozprávkami, maľovankami, pracovnými listami, či ďalšími materiálmi, dokážete deti viesť k väčšej vzájomnej citlivosti. Viete im ukázať, že rozmanitosť nie je prekážkou pre nadväzovanie vzťahov,a tiež to, že od ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom odlišní, sa môžu veľa naučiť.

Deti: Cez Vnímajkov vediete deti k tomu, aby vnímali odišnosť, dokázali na ňu pozitívne reagovať a chápali ju ako prirodzenú súčasť života, ktorá môže byť prospešná aj pre nich. Takto ich podporíte, aby si uvedomovali, že na svete sú rôzni ľudia, s ktorými sa môžu stretnúť.

Rodičia: Odporúčame, aby do vzdelávania boli zapojení aj rodičia a mohli si zobrať niektoré metodické materiály aj domov, alebo si požičať z MŠ aj jednotlivých Vnímajkov. Cez svoje deti sa tak stretnú s témami, ktoré Vnímajkovia nesú. Získajú tak podporu, aby so svojimi deťmi už od detstva vedeli hovoriť o témach, o ktorých sa „bežne nehovorí", alebo sa spomenú len okrajovo, často za zatvorenými dverami v rodinách. O veciach, ktoré mnohokrát vidíme, ale napriek tomu prehliadame. Takto môžu aj rodičia viesť deti k citlivosti a vnímavosti voči iným a jednoduchou a hravou formou im podať aj ťažké témy.

V prípade záujmu o vzdelávací program: Vnímajkovia - podpora rozvoja vytárania inkluzívneho prostredia v MŠ , kontaktujte nás na info@vnimajkovia.sk.

 

Všetky aktuálne informácie "zo záklulisia" Vnímajkov sa dozviete na  FB/Vnímajkovia.

 

Vzdelávanie v praxi

Dlhodobé vzdelávanie priamo v materskej škole:

 

Workshop s pani učiteľkami z materských škôl:

Späť do obchodu