PRE KOHO SÚ URČENÍ?

Pre deti: Vďaka Vnímajkom budú vedené k tomu, aby vnímali odlišnosť a nehodnotili ju ako niečo „čudné," na čo nevedia reagovať, ale aby ju vnímali ako prirodzenú súčasť života, ktorá môže byť prospešná aj pre nich. Začnú si viac uvedomovať, že na svete sú rôzni ľudia, s ktorými sa môžu stretnúť, a prestanú vnímať ľudí, ktorí vyzerajú alebo sa správajú inak, ako ohrozenie. Keď sa stane, že budú mať spolužiaka, kamaráta, súrodenca s hendikepom alebo so znevýhodnením, alebo sa stretnú s niekým, kto je nevidiaci, hendikepovaný, alebo inak znevýhodnený, budú k nemu vnímavejšie a ľahšie ho príjmu. Ak sú oni tí, ktorí sú znevýhodnení budú vidieť, že sa za svoju odlišnosť nemusia hanbiť a cítiť sa menejcenní...

Pre rodičov:
 Týmto projektom podporíme rodičov, aby so svojimi deťmi už od detstva vedeli hovoriť o témach, o ktorých sa "bežne nehovorí," alebo sa spomenú len okrajovo, často za zatvorenými dverami v rodinách. O veciach, ktoré mnohokrát vidíme, ale napriek tomu prehliadame. Aj toto je spôsob, ako dať deťom základ ľudskosti a vnímavosti. Aby sa z nich stali ľudia, ktorým nie je ľahostajné, ako sa správajú k iným a ktorým záleží na tom, v akom svete žijú. Aby sme raz aj vďaka nim mohli prispieť k tvorbe vnímavého sveta bez bariér. To všetko jednoduchým detským spôsobom prostredníctvom hry a rozprávky, ktorá je v živote dieťaťa jednou z najdôležitejších a najprirodzenejších činností. Dieťa sa ňou vyjadruje, prijíma, vníma a učí sa. Vďaka nej môžeme jednoduchou a hravou formou podať aj ťažké témy.

Pre učiteľov a pomáhajúcich profesionálov: Získajú edukačnú ako aj terapeutickú pomôcku, vďaka ktorej môžu jednoduchým spôsobom, zrozumiteľným pre deti, komunikovať citlivé témy a vytvárať napr. vo svojich triedach inkluzívne prostredie. Vďaka práci s Vnímajkami, budú schopní otvárať citlivé témy, riešiť mnohé náročné situácie a viesť deti k vzájomnej väčšej citlivosti. Budú tiež schopní ukazovať, že rozmanitosť nie je prekážkou pre nadväzovanie vzťahov. Komunikovať deťom, že byť iným nie je hanba a tiež, že od ľudí, ktorí majú nejaký hendikep sa naopak môžu veľa naučiť. Vďaka Vnímajkom tak môžu v detskom kolektíve vytvárať atmosféru prijatia, popdoriť inkluzívne prostredie a búrať predsudky detí voči ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom odlišní.