Aby sa nám tu spolu lepšie žilo - miniprojekt

Výzva na miniprojekt „Aby sa nám tu spolu lepšie žilo“

Keďže Vás, priateľov Vnímajkov, je čoraz viac, rozhodli sme sa tých z Vás, ktorí už s Vnímajkami nejakým spôsobom pracujete povzbudiť do ďalšej práce na vytváraní vnímavého a inkluzívneho prostredia, či už doma, alebo v škole/organizácii.

Čo to znamená? 

Pozývame Vás zapojiť sa do realizácie „miniprojektu“ na tému: „Aby sa nám tu spolu lepšie žilo.“

Miniprojekt má 2 podmienky:

  1. pri realizácii je potrebnévyužiť Vnímajkov,
  2. aktívne zapojenie všetkých detí z triedy do realizácie.

Forma akou sa zapojíte, je len na Vás. Či už niečo vytvoríte, zrealizujete verejne prospešnú aktivitu, odstránite bariéry vo vašej MŠ a okolí, alebo čokoľvek iné, čo prispeje k tomu, aby sa nám tu spolu lepšie žilo. Iniciatíve a kreativite sa medze nekladú. ;) Tešíme sa na všetky skvelé nápady.

Fotodokumentáciu s popisom aktivít a realizácie miniprojektu nám pošlite do 21. 5. 2023 na info@vnimajkovia.sk. 

Vybrané miniprojekty zverejníme ako inšpiráciu a príklad dobrej praxe a ten najlepší odmeníme super cenou v hodnote 170 €, ktorou sú – metodické materiály „Moji Vnímajkovia“ pre celú triedu.

Ak s Vnímajkami ešte nepracujete, pozývame Vás do spolupráce, aby sme aj s Vami mohli aktívne prispievať k tomu, aby sa nám tu spolu lepšie žilo... ☺

Späť do obchodu