N02/12 Aktivita – Zrkadielko vnímavosti

N02/12 Aktivita – Zrkadielko vnímavosti

 

Naposledy sme Vám priniesli aktivitu, v ktorej sme sa zamerali na tému výnimočnosti. Na začiatok si s deťmi tému výnimočnosti a jedinečnosti každého z nás pripomenieme. Na základe aktivity z minulého mesiaca deti môžu pomenovať čím sú výnimočné, ale aj čím je výnimočný niekto iný – súrodenec, spolužiak a pod. Pomôže nám pri tom úvodný príbeh z knihy Vnímajkovia - „Výnimočný“ (ak knihu nemáte, môžete si ju kúpiť tu ).

 

Na aktivitu „Zrkadielko vnímavosti“ budete potrebovať:

- Veľký papier a fixky, pastelky, 

 

Cieľ: rozvoj komunikačných zručností, vnímavosti a hodnotovej gramotnosti v detskom kolektíve. Výsledkom bude spoločné vytvorenie „zrkadielka vnímavosti“. 

 

Tým, že spolu s deťmi zvedomíme a pomenujeme konkrétne možnosti ako rozvíjať vnímavosť, môžu sa pre nás stať oporným nástrojom pre rozvoj hodnotovej gramotnosti, inkluzívneho prostredia a atmosféry prijatia v kolektíve. Počas roka si môžeme postupne zapisovať pripomienky, či postrehy a na konci školského roka si toto zrkadielko aktualizujeme. Vďaka tomu si dokážeme porovnať čo sa vo našej triede/rodine/kolektíve zmenilo a ako.

 

Priebeh aktivity:

 

Pedagóg/rodič bude zapisovať odpovede. Aktivita bude prebiehať v dvoch kolách. V každom kole budeme hľadať odpoveď na jednu konkrétnu otázku. Zapisovateľ zapisuje VŠETKY odpovede detí. Je dôležité na začiatku deťom vysvetliť, že žiadna odpoveď nie je správna ani nesprávna a vytvoriť atmosféru bezpečia a dôvery.

 

Odpovedáme na tieto otázky: 

 1. Kolo: Ako by sme tu spolu mohli lepšie žiť? – otázka smeruje k slobodnému vyjadreniu predstáv detí o rôznych možnostiach, ako byť k sebe vnímavejší. Môžeme deťom pomôcť pomocnými otázkami, ktoré budú zamerané na konkrétnu situáciu, ktorú máme v rodine/triede. 
  Napr. Čo môžeme zlepšiť v tom, ako sa k sebe správame?
  Čo môžeme zlepšiť v tom, ako sa pohybujeme? Táto otázka je vhodná napríklad ak máme v triede niekoho s telesným znevýhodnením. Smeruje k tomu, ako jednoduchými drobnosťami dokážeme zmierniť bariéry a riziká – napr. upraceme si hračky, nebeháme a nestrkáme sa, pomôžeme pri chôdzi po schodoch a pod.
  Ako si môžeme urobiť navzájom radosť?
  A pod.
 2. Kolo: Čo urobíme pre to, aby sa nám tu spolu lepšie žilo? – otázka vyzýva ku konkrétnym aktivitám a riešeniam, ktoré môžeme reálne urobiť pre to, aby sme boli k sebe vnímavejší. Opiera sa o predchádzajúcu otázku, z ktorej vyberieme niekoľko veľmi konkrétnych bodov, na ktorých sa deti zhodnú. Odporúčame vybrať max. 4-5 bodov. 

  Upravíme ich a spolu s deťmi z nich vytvoríme „Zrkadielko vnímavosti“. 
  Pedagóg/rodič jednotlivé body na ktorých sa deti zhodlo napíše na veľký papier. Každé dieťa ho na znak súhlasu „podpíše“ vlastným obrázkom. Deti spoločne Zrkadielko vnímavosti dotvoria a vykreslia podľa vlastnej fantázie. Spoločne ho umiestnia na viditeľné miesto a počas roka sa ho snažia spolu dodržiavať. 

 

Aktivita je inšpirovaná Indexom inklúzie. (T. Booth, M. Ainscow, Slovenskú verziu vydala a šíri Nadácia pre deti Slovenska v rámci programu „Kto chýba?“) Celý Index inklúzie nájdete aj v online podobe tu: https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdfSpäť do obchodu