N01/12 Aktivita - Výnimočný

banner_4

 

Ste pripravení začať?

 

Pozývame Vás pridať sa a prinášať vnímavosť k vašim najbližším – či už doma, alebo v škole/organizácii...

Začať môžete aj aktivitou „Výnimočný“: 

Pomôcky:

  • pieseň „Kamaráti“, ktorú nájdete tu.
  • pieseň „Usmej sa na svet“, ktorú nájdete na CD Vnímajkovia - veselý svet. Môžete si ju vypočuť aj cez youtube od 32:57.
  • klbko vlny
  • kniha Vnímajkovia

Cieľ aktivity: identifikovať pozitívne ľudské vlastnosti, budovať pozitívny vzťah k sebe a k iným, rozvíjať vnímavosť, hodnotovú gramotnosť a emocionálnu inteligenciu u detí. 

Priebeh:

Na začiatok si vypočujeme pieseň „Kamaráti“ a otvoríme s deťmi tému výnimočnosti a jedinečnosti každého z nás. Prezradíme deťom, že každý z nás je iný, výnimočný a jedinečný. Deti môžu pomenovať čím sú výnimočné ale aj čím je výnimočný niekto iný – súrodenec, spolužiak a pod. Pomôže Vám pri tom úvodný príbeh z knihy Vnímajkovia - „Výnimočný“. (Ak knihu nemáte, môžete si ju kúpiť tu.) Je dôležité na začiatku deťom vysvetliť, že žiadna odpoveď nie je správna ani nesprávna a vytvoriť atmosféru bezpečia a dôvery.

Vytvoríme kruh, v ktorom si budeme medzi sebou kotúľať klbko vlny a vytvárať tak pavučinku priateľstva. Posúvame si klbko medzi sebou a o tom, komu ho pošleme povieme niečo pekné – v čom je výnimočný a čo dokáže. Hru môžeme obmeniť tak, že deti budú hovoriť kamarátom v čom sú výnimočný oni sami. 

Na záver si vypočujeme pieseň „Usmej sa na svet“ a spoločne si zatancujeme ☺.

Túto aktivitu spolu s množstvom ďalších nájdete v našej metodike Vnímajkovia - Podpora vytvárania inkluzívneho prostredia v materských školách.Späť do obchodu